Psychosociaal Therapeut

Gecertificeerd EMDR Therapeut

Zie je het even niet meer zitten

en kom je er alleen niet meer uit? Dan is het fijn om te weten dat er hulp is voor jou. Zie je door de (hulpverleners)bomen het bos niet meer? Ik stem mij af op jouw hulpvraag, waardoor jij de therapie krijgt die bij jou past.


Omdat iedereen uniek is, verdien jij ook een behandeling die op jou is gericht; die als het ware op maat wordt gemaakt. Ik zoek naar een behandeling waarbij jij je thuis voelt en die niet langer is dan nodig.

Werkwijze

Ik gebruik verschillende behandelvormen, waaronder EMDR. Ik streef ernaar om jou de aandacht te geven die je nodig hebt. Om dat te kunnen doen, houd ik het aantal clinten dat ik op een dag zie beperkt en plan ik ruim de tijd tussen de consulten, zodat de volgende clint niet al zit te wachten als jij de deur uitgaat.

Psychodynamica

De psychodynamische benadering richt zich op je persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis en onbewuste processen die zich in jou afspelen. Ik maak hierbij gebruik van verschillende behandelvormen. Samen met jou zoek ik naar wat bij jou past; op deze manier werken zorgt ervoor dat je snel tot de kern van het probleem komt.

In combinatie met mijn specialiteit EMDR zijn de trajecten doorgaans zeer effectief en doeltreffend. De problemen worden niet alleen opgeruimd en verwerkt, je gaat ook bewust ervaren dat je zelf de regie over je leven terug krijgt, waardoor de kwaliteit van jouw leven verbetert.

Ik vergelijk therapie met tuinieren: je kan schoffelen om je tuin er mooi uit te laten zien en dat blijft dan ook een tijdje zo. Totdat het onkruid weer de kop op steekt. Dan ga je weer aan de slag met je schoffel en zo hou je jezelf lekker bezig. Daar is overigens niks mis mee, het is ook een vorm van (bezigheids-)therapie.


Mocht het zo zijn dat je voor eens en altijd van dat onkruid af wil, dan is een andere aanpak nodig. Dan is het handig als je het onkruid met wortel en al uit de grond trekt. Daarna zorg je ervoor dat het ook niet meer terug kan komen, zodat je de tuin krijgt die je wenst.


Ik help je graag als je last hebt van:

 • Stress en burn-outklachten
 • Post Traumatische Stress Stoornis
 • Depressie
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Traumaverwerking
 • Angstklachten en fobien
 • Laag zelfbeeld / zelfvertrouwen
 • Problemen in de relatie
 • Onverklaarbare pijn

Mocht je hulp zoeken voor iets anders, neem dan gerust contact met mij op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden om jou verder te helpen van klacht naar kracht!

EMDR

Ik ben als gecertificeerd EMDR Therapeut aangesloten bij Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland. EMDR is een krachtige en wetenschappelijk aangetoonde behandel-methode die kan worden ingezet bij de verwerking van ingrijpende en traumatische ervaringen en herinneringen aan gebeurtenissen. Deze ervaringen en herinneringen kunnen de oorzaak zijn van bijvoorbeeld stress, burn-out, angst en paniek, depressie en nachtmerries. EMDR zorgt ervoor dat de spanning, de psychische druk, die gekoppeld is aan de nare ervaring of herinnering vermindert en vaak zelfs helemaal verdwijnt. Meer kun je lezen op de website van de Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland. Informeer gerust of EMDR iets voor jou zou kunnen zijn.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and commitment therapy is een vorm vangedragstherapie. In ACT wordt clinten geleerd zich te richten op zaken die ze zelf kunnen benvloeden, zoals hun eigengedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te benvloeden zijn, zoalsemotiesengedachten. De therapie richt zich op de acceptatie van deze emoties en gedachten. De kern van ACT is de overtuiging dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

Vat van Zelfwaardering

Dit is een laagdrempelige behandelmethode die kan worden ingezet wanneer mensen hun vitaliteit willen verbeteren. Denk hierbij aan het verminderen van stress, verhogen van je energieniveau, verbeteren van je slaappatroon, verminderen van overgangsklachten, etc. Het kan helpen bij relatieproblemen, maar bijvoorbeeld ook als je wilt afvallen. Door deze methode verbetert je zelfvertrouwen en wordt je je bewust van de invloed die je zelf kunt uitoefenen op je welzijn.

Doel

Het doel is dat jij de behandeling krijgt die het beste bij jou past. EMDR, ACT en Vat van Zelfwaardering zijn slechts enkele voorbeelden van de methoden die ik toepas. Samen met jou zoek ik naar de meest effectieve behandelmethode.

Kwaliteit

Ik ben Registertherapeut BZC en sta ingeschreven in het RBCZ-register. Ik ben EMDR Master Practitioner en lid van Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland. Verder ben ik lid van de beroepsvereniging VBAG. Hierdoor wordt de kwaliteit van mijn zorg gewaarborgd.

Afspraken, tarief en vergoedingen

De afspraken zijn bij mij thuis in de praktijk. Mijn werktijden zijn maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur. In overleg kan daar van worden afgeweken. Voor een afspraak ben ik het eenvoudigst bereikbaar via de mail of Whatsapp. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op.

Een consult van n uur kost 85 Euro.

Regelmatig krijg ik vragen over vergoedingen van consulten door de verzekeringen. Het is voor mij ondoenlijk om voor elke verzekeraar en voor al hun pakketten inzicht te krijgen in de mogelijke vergoedingen. Bovendien verandert het elk jaar.

Vergoedingen (ook voor EMDR) vallen onder de noemer alternatieve of complementaire geneeskunde, natuur-geneeskunde of psychosociale behandeling, en vinden alleen plaats vanuit de aanvullende verzekering.

Met behulp van de volgende gegevens kun je aan je verzekeraar vragen of (en tot welk bedrag) consulten worden vergoed. Het is je eigen verantwoordelijkheid om uit te zoeken of de consulten voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen.

Naam therapeut:
Inge Flaton
Naam praktijk: Inge Flaton Therapie & Coaching
Adres praktijk:
Kraaijenberg 7333, 6601 SG Wijchen
BTW-nummer: NL001673017B36
Beroepsvereniging: VBAG
VBAG-licentienummer: 2141002
Zorgverlenersnummer: 90049898
AGB-code praktijk: 90058285
RBCZ-code: 910680R
CBP-code:
m1569081

We gebruiken standaard de omschrijving psychosociale therapie (prestatiecode 24504) voor een consult. Deze prestatiecode wordt landelijk gebruikt en wordt door de meeste verzekeraars geaccepteerd. Soms is het nodig een andere omschrijving te gebruiken. Mocht je tegen problemen aanlopen, laat het dan even aan ons weten.

Meer informatie kun je vinden op de site van Independer en via deze link naar de Zorgwijzer.

Ik ben lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeskunde (VBAG), en zij stellen hoge kwaliteitseisen. Door continue bij- en nascholing wordt de kwaliteit van de door de leden geleverde zorg gegarandeerd. Verzekeraars bepalen elk voor zich of consulten door leden van de VBAG voor vergoeding in aanmerking komen, en voor welk type behandelingen dit het geval is.

We werken graag met je samen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, maar het is aan jou om het contact met je verzekeraar te leggen.

Tenslotte en wellicht ten overvloede: een intakegesprek geldt als een regulier consult en zal als zodanig in rekening worden gebracht.

Algemene Voorwaarden


Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De therapeut is gehouden aan de beroepscode van de VBAG en RBCZ;
 • De therapeut is gehouden aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • Voor de therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht;
 • De therapeut stelt de belangen van de clint centraal in de therapie;
 • Inhoudelijke informatie over de therapie is alleen toegankelijk voor de therapeut en wordt alleen dan naar buiten gebracht als de clint daarvoor expliciet en schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • Indien het noodzakelijk wordt geacht om vooraf, tijdens, of na de behandelingsperiode bij huisarts, specialist of andere personen/instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken zal voorafgaande daaraan schriftelijk toestemming aan de clint worden gevraagd.

Verwerking van persoonsgegevens / privacy

 • Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de therapeut als zorgverlener verplicht een clintendossier dossier bij te houden;
 • Dit betreft gegevens ten behoeve van de administratie (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum). Deze worden digitaal en beveiligd bewaard, en zijn alleen toegankelijk voor de therapeut en de administratie;
 • Dit betreft tevens gegevens over de behandeling (hulpvraag, behandelplan en voortgang). Deze worden alleen in een papieren dossier vastgelegd en zijn alleen voor de therapeut toegankelijk;
 • Op grond van de WGBO dient therapeut het clintendossier gedurende een periode van 20 jaar te bewaren;
 • De clint kan te allen tijde verzoeken zijn of haar gegevens uit het clintendossier in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek dient schriftelijk plaats te vinden. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden;
 • Op de website van de therapeut worden geen cookies gebruikt.

Afspraken behandelingen/consulten

 • Een consult/behandeling duurt (ongeveer) 1 uur;
 • Bij verhindering zal de clint minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, of telefonisch) anders kan de volledige behandeling/consult in rekening worden gebracht.

Betaling en kosten

 • De kosten van de therapie bedragen 85 per behandeling/consult;
 • In bijzondere gevallen kan een langer consult nodig zijn. In dat geval wordt 21,25 per kwartier dat de behandeling langer duurt dan 1 uur berekend;
 • Een intakegesprek geldt als een regulier consult en zal als zodanig in rekening worden gebracht;
 • Declaraties worden per e-mail verzonden;
 • De factuur wordt (indien mogelijk) tevens via Whatsapp verstuurd. Voor het betaalgemak van de clint en de therapeut wordt ook een Tikkie betaalverzoek gestuurd. Betalen mag ook gewoon met een bankoverschrijving;
 • De betalingsvoorwaarden van Medicas B.V. zijn van toepassing, met dien verstande dat een betalingstermijn van 8 dagen in plaats van 15 dagen wordt gehanteerd. Declaraties dienen binnen 8 dagen te zijn voldaan, maar uiterlijk voor aanvang van het eerstvolgende consult. De betalingsvoorwaarden van Medicas vindt u op https://medicas.net/betalingsvoorwaarden.
 • Een eerste herinnering wordt verstuurd na afloop van de betalingstermijn. Een tweede herinnering wordt verstuurd na (tenminste) 13 dagen. Na de tweede herinnering worden 7,50 administratiekosten in rekening gebracht;
 • Bij uitblijven van betaling kan de factuur ter incasso uit handen worden gegeven aan Medicas Incassojuristen. Gemaakte incassokosten komen voor rekening van clint;

Vergoeding van de therapie

 • De clint dient de ontvangen declaraties zelf in te dienen bij je zorgverzekeraar, en dient een kopie voor zichzelf te bewaren;
 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Dit is afhankelijk van het pakket. Doordat vergoeding plaatsvindt vanuit het aanvullende pakket hoeft de clint niet eerst het eigen risico aan te spreken. Informeer altijd zelf bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt; mocht je daarvoor aanvullende informatie over de praktijk nodig hebben, neem dan even contact op.

Bijzondere bepalingen

Verhindering behandelaar

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. Hiermee hoeft de clint niet akkoord te gaan. In dat geval zullen therapeut en clint zich inspannen om een passende oplossing te vinden.

Indien de overeenkomst wordt beindigd, worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid

 • Deze therapeut staat ingeschreven in het RBCZ-register en is Registertherapeut BZC . In het contact met clinten gelden de bepalingen, de beroepscode en het klacht- en tuchtrecht van de VBAG en RBCZ/TCZ;
 • De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico;
 • Bij geschillen waarbij de clint na overleg met de therapeut niet tot overeenstemming kan komen, kun deze schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). De behandelaar kan hierover informatie verstrekken.
 • Verder kan de clint het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen op en terugsturen naar ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop Klachtencommissie is vermeld.
2021 Inge Flaton


Inge Flaton

Contactgegevens

Telefoon 06-10267325

inge@psychodynamica-wijchen.nl


Kraaijenberg 7333

6601SG Wijchen

Registratie

KvK 57250502
VBAG 2141002
RBCZ 91680R
AGB code 90049898
Praktijkcode 90058285
BTW NL001673017B36